Publisering av hendelser - basiskonsept UHF

Hendelser er endringer som oppstår hos en datatilbyder og som nødvendiggjør at datatilbyder deler denne endringen med andre.

Datatilbyder publiserer en hendelse til en hendelsesstrøm. Datakonsument konsumerer hendelser fra hendelsesstrømmen og om nødvendig gjør oppdateringer av sine data.

Hendelsestrømmer implementeres som lettvekts notifikasjoner i en notifikasjonskø (publiser/abonner).

Alternative måter er blant annet hendelseslister, som beskrevet i Digitaliseringsdirektoratets referansearkitektur for datadeling og i kapittelet Datautvekslingsmønster.

Publisering av hendelser - basiskonsept UHF image
Figure 1. Publisering av hendelser - basiskonsept UHF
Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)
Table 1. Elementer i view for Publisering av hendelser - basiskonsept UHF
Element Beskrivelse

Datatilbyder

Tilbyder av data til andre aktører.

Hendelsesstrøm

Mengden av notifikasjoner om endringer hos Datatilbyder.

Datakonsument

Den som innhenter eller mottar data fra andre aktører.

Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)