Publisering av hendelser - basiskonsept UHF

Hendelsestrømmer kan implementeres som Hendelseslister eller en Publisert meldingskø (publiser/abonner)

Publisering av hendelser - basiskonsept UHF image
Figure 1. Publisering av hendelser - basiskonsept UHF
Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)
Table 1. Elementer i view for Publisering av hendelser - basiskonsept UHF
Element Beskrivelse

Datakonsument

Den som innhenter eller mottar data fra andre aktører.

Datatilbyder

Tilbyder av data til andre aktører.

Hendelsesstrøm

Datakonsument

Den som innhenter eller mottar data fra andre aktører.

Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)