Vedlegg A; Definisjoner

Referansearkitekturen forutsetter at begreper vil bli definert i sine respektive domener og publisert i en begrepskatalog når referansearkitekturen realiseres. I mellomtiden kopierer vi utvalgte begreper fra data.norge.no med kildeangivelse for å bidra til en entydig forståelse av referansearkitekturen.

Datakvalitet innebærer at data skal være korrekte, komplette, oppdaterte og konsistente og har evnen til å støtte de informasjonsformål de brukes til [kilde: data.norge.no, SKATTEETATEN]

Masterdata: Autoritative data for gitte opplysningstyper. [kilde: data.norge.no, NAV]

Grunndata: Basisinformasjon innen en gitt sektor. [kilde: data.norge.no, NAV]