Publiser API

En prosessflyt som datatilbyder må gjennomføre for å gjøre et API synlig og tilgjengelig gjennom kataloger og søkeløsninger. Metadata om APIet blir registrert i API-katalogen. Metadata inkluderer begreper og datamodeller omfattet av datasettet som APIet tilgjengeliggjør, samt tilganger (scopes) knyttet til APIet som kan tildeles konsumenter.

APIet registrert i UHF API katalog blir høstet inn i Felles API katalog. Vi ønsker at tilganger (scopes) i tillegg skal registreres i Maskinporten slik at konsumenter utenfor UHF sektoren kan oppdage APIet og be om tilgang på et senere tidspunkt.

Publiser API image
Figure 1. Publiser API
Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)
Table 1. Elementer i view for Publiser API
Element Beskrivelse

OAUTH scopes

Dataobjekt som kan beskrives som en ressurs-definisjon, og et token er som regel knyttet til ett eller flere scopes. Scopes benyttes til å styre tilganger til API-er og operasjoner, samt eventuelt hva slags responser man får fra API-er.

Token-egenskaper

Egenskaper som f.eks. gyldighetstid ved tilgangstoken som er Maskinportens variant av sikkerhetsbillett.

Datatilbyder

Tilbyder av data til andre aktører.

Maskinporten

Maskinporten sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll for datautveksling mellom virksomheter, maskin til maskin. Dette gir teknisk og organisatorisk samhandlingsevne.

Registrere API i UH/F sektoren

Programtjeneste for å registrere og vedlikeholde API som er tilgjengelige i Universitets og Høyskole-sektoren

API Beskrivelse

Open API spesifikasjon (har vi føringer på format her)?

Vi har behov for en beskrivelse av datamodell og begreper som finnes i begrepskatalog og datamodell katalog. Vi vil bruker det nasjonale om den har funksjonaliteten vi trenger, men det er mulig vi må bruke noe for sektoren om ikke funksjonalitet er dekket.

UHF definer rettigheter knyttet til APIer

UHF sentralisert selvbetjeningstjeneste for administrasjon av integrasjoner og APIer. Tjeneste "administrasjonssentre" vil ha rettigheter til å registrere på vegne av andre f.eks. API-katalogen Definere hvilke scopes finnes koblet til et API

Publiser API

Evnen til å gjøre et API synlig og tilgjengelig gjennom kataloger og søkeløsninger slik at det kan oppdages av potensielle konsumenter.

Registrere API

Prosess for å registrere API og tilhørende OAUTH scopes i API-katalog, og høste disse opplysningene til Maskinporten.

Felles API-katalog

Del av Felles datakatalog som gir mulighet for å søke etter API-er og lese API-spesifikasjoner https://fellesdatakatalog.brreg.no/apis

UHF API manager

API Management omfatter en administrativ komponent, API Manager, som kontrollerer policy og livssyklus for definisjon og forvaltning av API og en katalog over tilgjengelige API, API-Katalog (se under).
Tilganger gjennom et API defineres i API manager og tildeles av autorisasjonstjener.

Ansvaret til API manager inkluderer:

 • Sentralisert administrasjon av sikkerhetsretningslinjer for API

 • Sentralisert publisering av API spesifikasjon, for eksempel OpenAPI/RAML, dokumentasjon

 • Sentralisert API administrasjon og forvaltning av API-katalogen

 • Håndtering av registrerings- og introduksjonsprosesser for API utviklere

 • Håndtere livssyklusen til et API, utvikling, test, utrulling, nye versjoner og nedlegging

 • Ivareta registrering, forvaltning og utvikling av konsumentrettigheter

 • Rapportering og analyse for å overvåke bruk og last

UHF API katalog

Oversikt over alle API som er registrert i UH/F sektoren

UH/F API katalog kan inneholde

 • Navn på API

 • Tekstlig beskrivelse av API

 • Informasjonsmodell / Datamodell for API som tilbys

 • Kildeinformasjon for data, begrepsinformasjon

 • Eksempelkode, interaktiv API-konsoll og sandkasse for test

 • Informasjon om hvordan få support og hjelp fra utsteder

 • Informasjon om tilgang, juridiske og tekniske begrensinger for bruk. Inkluderer hvilke rettigheter (OAuth2 scopes) en konsument kan få til et API.

 • Grensesnitt for å presentere APIer

 • Grensesnitt for å søke etter APIer

Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)