Notifikasjonsinnhold - basiskonsept UHF

Som et minimum må en notifikasjon inneholde en identifikator. Anbefalt innhold er basert på standarden CloudEvents (se Utvikling av ytre API i dette dokumentet)

Notifikasjonsinnhold - basiskonsept UHF image
Figure 1. Notifikasjonsinnhold - basiskonsept UHF
Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)
Table 1. Elementer i view for Notifikasjonsinnhold - basiskonsept UHF
Element Beskrivelse

Hendelsesrelaterte data

Notifikasjon

Hernik sier 3 pekere i notifikasjon subjekt med siste state subjekt før og etter selve hendelsen

Possible notification contents

Type hendelse

Identifikasjon av type hendelse. Dette kan være et entydig element i et kontrollert vokabular, men det kan også være "fritekst".

Øyeblikkbilde etter hendelse

Inkrementell endring i øyeblikksbilde av subjekt

Tidsstempel

Identifikator for foregående notifikasjon

Subjekt for hendelse

Subjekt for hendelse er den entiteten som hendelsen gjelder; f.eks. en person. Kan være en samling av entiteter, f.eks en angitt befolkningsgruppe.

Minimum notifikasjonsinnhold

Identifikator for notifikasjon

Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)