Notifikasjonsinnhold - basiskonsept UHF

Som et minimum må en notifikasjon inneholde en identifikator. Anbefalt innhold er basert på standarden CloudEvents (se Utvikling av ytre API i dette dokumentet)

Notifikasjonsinnhold - basiskonsept UHF image
Figure 1. Notifikasjonsinnhold - basiskonsept UHF
Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)
Table 1. Elementer i view for Notifikasjonsinnhold - basiskonsept UHF
Element Beskrivelse

Hendelsesrelaterte data

Dataobjektene som notifikasjoner melder fra om endringer i. Dette kan være små eller store datasett som beskriver datagrunnlaget og aktuelle endringer.

Notifikasjon

Notifikasjonen bærer informasjon om en endring i et datagrunnlag. Notifikasjonen har et innhold, som identifiserer hva som er endret, og eventuelt hvordan det er endret.

Mulige notifikasjonsinnhold

Mulige utvidelser av notifikasjonsinnhold utover Minimum notifikasjonsinnhold.

Type hendelse

Identifikasjon av type hendelse. Dette kan være et entydig element i et kontrollert vokabular, men det kan også være "fritekst".

Øyeblikksbilde etter hendelse

De endrede dataenes verdier etter hendelsen.

Inkrementell endring i øyeblikksbilde av subjekt

En representasjon av endringen som ble gjort på datagrunnlaget.

Tidsstempel

Informasjon som identifiserer når forretningshendelsen ble utført. Tidfesting av hendelser kan benyttes til å sikre at notifikasjoner behandles i riktig rekkefølge.

Minimum notifikasjonsinnhold

En notifikasjon består (minst) av en identifikator for notifikasjonen, samt informasjon om hvilke data som har blitt endret (referanse til data) omtalt som «subjekt for hendelse».

Identifikator for notifikasjon

Unik identifikator som kan brukes for å referere til selve notifikasjonen, for eksempel i forbindelse med deduplisering.

Subjekt for hendelse

Subjekt for hendelse er den entiteten som hendelsen gjelder; f.eks. en person. Kan være en samling av entiteter, f.eks en angitt befolkningsgruppe.

Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)