Konsumer notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF

Datakonsument lytter på emner som konsumenten abonnerer på hos Datatilbyder. Når en ny notifikasjon kommer i notifikasjonskøen trigges konsumering av notifikasjonen.

Datakonsumenten vurderer relevans med basis i regler definert for abonnenten og foretar videre behandling av notifikasjon.

Videre behandling består av å gjøre et eOppslag (via API) som beskrevet i «Løsningsmønster forespørsel UHF» dersom konsumenten har behov for ytterligere informasjon om hendelsen beskrevet i notifikasjonen.

Konsumer notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF image
Figure 1. Konsumer notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF
Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)
Table 1. Elementer i view for Konsumer notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF
Element Beskrivelse

Innhente og håndtere notifikasjoner

Evnen til å konsumere hendelseslister ved å innhente notifikasjoner.

Datakonsument

Den som innhenter eller mottar data fra andre aktører.

Konsumer notifikasjoner

Prosessen med å lese og håndtere notifikasjoner.

Vurder relevans av notifikasjon

Prosess med å vurdere om hendelsen knyttet til lest notifikasjon er relevant for konsumenten.

Forkast notifikasjon

Prosess med å forkaste notifikasjon som ikke er relevant for virksomheten. Avhengig av krav til personvern og informasjonssikkerhet kan det være særskilte krav til hva som er lov å beholde.

Videre behandling av notifikasjon

Prosess med videre behandling av en notifikasjon som normalt vil være å innhente mer informasjon om hendelsen eller subjektet notifikasjonen er knyttet til og eventuelt agere ut ifra denne.

Lytt på abonnert notifikasjonskø/emne

Prosess der notifikasjoner innhentes fra tilbyder av notifikasjoner.

Kriterier og regler for å vurdere relevans av notifikasjoner

Informasjon om hva som legges til grunn for å vurdere relevansen av en hendelse, basert på informasjon i lest notifikasjon.

Notifikasjonsdistribusjon

Tjenesten mottar notifikasjoner fra tilbyder og distribuerer notifikasjoner til konsumenter som har interesse av gitte notifikasjoner.

Notifikasjonskø

Notifikasjonskø som inneholder notifikasjoner publisert for en gitt abonnent av notifikasjoner om et gitt emne.

Meldingsformidler

Når en meldingsformidler skiver en notifikasjon i meldingskø plasseres det i meldingskø hos alle abonnenter (i hver sin kø).

Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)