Grunnleggende begreper for publisering av hendelser - Hendelsesliste, Publiser og Abonner UHF

Notifikasjoner blir publisert i form av publisering/abonnering til en notifikasjonskø. Hendelseslister er en alternativ måte å beskrive en slik strøm av hendelser.

Grunnleggende begreper for publisering av hendelser - Hendelsesliste
Figure 1. Grunnleggende begreper for publisering av hendelser - Hendelsesliste, Publiser og Abonner UHF
Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)
Table 1. Elementer i view for Grunnleggende begreper for publisering av hendelser - Hendelsesliste, Publiser og Abonner UHF
Element Beskrivelse

Publiser/Abonner emne

En datatilbyder publiserer hendelser relatert til et emne i en notifikasjonskø hos de konsumenter som har abonnert på emnet.

Notifikasjonskø

Notifikasjonskø som inneholder notifikasjoner publisert for en gitt abonnent av notifikasjoner om et gitt emne.

Notifikasjon

Notifikasjonen bærer informasjon om en endring i et datagrunnlag. Notifikasjonen har et innhold, som identifiserer hva som er endret, og eventuelt hvordan det er endret.

Hendelsesstrøm

Mengden av notifikasjoner om endringer hos Datatilbyder.

Hendelse

Hendelser er det som skjer i den virkelige i verden, som resulterer i endring av et datagrunnlag.

Subjekt

Subjekt er hvem eller hva hendelsen omhandler, slik dette er å oppfatte i den aktuelle konteksten. Dette kan f.eks. være et fysisk objekt (eks. bil), en person, en virksomhet eller et konsept (eks. politikk). Det kan også være en samling av underordnede subjekter, slik som f.eks. en befolkningsgruppe eller alle virksomheter som har et navn som begynner på A.

Datagrunnlag

Assosiert med hver hendelse finnes et datagrunnlag som tilsvarer tilstanden før hendelsen inntraff.

Oppdatert datagrunnlag

Assosiert med hver hendelse finnes et oppdatert datagrunnlag som tilsvarer tilstanden etter hendelsen inntraff og resultert i en endring i datagrunnlaget.

Hendelsesrelaterte data

Dataobjektene som notifikasjoner melder fra om endringer i. Dette kan være små eller store datasett som beskriver datagrunnlaget og aktuelle endringer.

Hendelsesliste

Hendelsesliste er løpende varsling om endringer.

Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)