Generere og publisere notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF

Datatilbyder publiserer en notifikasjon til en Notifikasjonsdistribusjon i form av en publisering/abonneringsløsning. Notifikasjonsdistribusjonen er realisert som en publisert kø per abonnent med et emne.

Datatilbyder publiserer notifikasjoner til disse køene når hendelser oppstår hos datatilbyder.

Hver enkelt abonnent har en innboks som abonnenten konsumerer. Notifikasjoner er transient og forsvinner fra innboksen etter at de er konsumert.

Generere og publisere notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF  image
Figure 1. Generere og publisere notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF
Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)
Table 1. Elementer i view for Generere og publisere notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF
Element Beskrivelse

Generere og publisere notifikasjoner

Evnen til å generere notifikasjoner som data om hendelser, samt å publisere slike notifikasjoner i en eller flere hendelseslister, eventuelt tilpasset ulike målgrupper.

Datatilbyder

Tilbyder av data til andre aktører.

Generer og publiser notifikasjoner

Prosessen med å dele informasjon om hendelser.

Generer notifikasjon ut fra hendelse

Prosessen med å generere en notifikasjon på bakgrunn av en hendelse (endring i datagrunnlaget).

Publiser notifikasjon - Publiser/Abonner

Prosess der notifikasjonen fra "Generer notifikasjon ut fra hendelse” overleveres Notifikasjonsdistribusjon for eventuell levering til konsumenter.

Notifikasjon

En notifikasjon informerer om at en hendelse har inntruffet og kan inneholde eller peke til hele eller deler av det totale settet av aktuelle, hendelsesrelaterte data.

Generering av notifikasjon

Tjeneste som genererer notifikasjoner basert på hendelser, der alle aktuelle grunnlagsdata er med eller lenket til.

Komplett notifikasjon, tilbyders domene

Notifikasjon som inneholder eller lenker til et fullstendig sett av hendelsesrelaterte data.

Notifikasjonsdistribusjon

Tjenesten mottar notifikasjoner fra tilbyder og distribuerer notifikasjoner til konsumenter som har interesse av gitte notifikasjoner.

Hendelse

En hendelse som resulterer i endring av et datagrunnlag.

UHF Konsumentregister

Oversikt over alle datakonsumenter som er blitt tildelt tilgang til ressurser.

Oversikten over konsumenters bruk av API fra datatilbydere er autoritativt for

  • hvilke OAuth2 scopes knyttet til hvilke API som konsumenten har fått tilgang til

Oversikten over konsumenters bruk av notifikasjoner fra datatilbydere er autoritativt for

  • datakonsumentens abonnement for notifikasjoner

Notifikasjonskø

Notifikasjonskø som inneholder notifikasjoner publisert for en gitt abonnent av notifikasjoner om et gitt emne.

Tynn notifikasjon

Notifikasjon med beskjed om hva som har skjedd og hvor man finner resultatet, dvs peker mot datagrunnlaget.

Meldingsformidler

Når en meldingsformidler skiver en notifikasjon i meldingskø plasseres det i meldingskø hos alle abonnenter (i hver sin kø).

Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)