Generere og publisere notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF

Datatilbyder publiserer en notifikasjon til en Notifikasjonsdistubusjon i form av en publisering/abonneringsløsning

Generere og publisere notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF  image
Figure 1. Generere og publisere notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF
Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)
Table 1. Elementer i view for Generere og publisere notifikasjoner - Publiser og Abonner UHF
Element Beskrivelse

Generere og publisere notifikasjoner

Evnen til å generere notifikasjoner som data om hendelser, samt å publisere slike notifikasjoner i en eller flere hendelseslister, eventuelt tilpasset ulike målgrupper.

Datatilbyder

Tilbyder av data til andre aktører.

Generer og publiser notifikasjoner

Prosessen med å dele informasjon om hendelser.

Generer notifikasjon ut fra hendelse

Prosessen med å generere en notifikasjon på bakgrunn av en hendelse.

Publiser notifikasjon - Publiser/Abonner

Notifikasjon

En notifikasjon informerer om at en hendelse har inntruffet og kan inneholde elle peke til hele eller deler av det totale settet av aktuelle, hendelsesrelaterte data.

Generering av notifikasjon

Tjeneste som genererer notifikasjoner basert på hendelser, der alle aktuelle grunnlagsdata er med eller lenket til.

Komplett notifikasjon, tilbyders domene

Notifikasjon som inneholder eller lenker til et fullstendig sett av hendelsesrelaterte data.

Notifikasjonsdistribusjon

Tjensten mottar notifikasjoner fra tilbyder og distribuerer notifikasjoner til konsumenter som har interesse av gitte notifikasjoner.

Publisert Melding (Transient)

Den transiente meldingen som abonnenten leser. Når meldingen er lest forsvinner den fra innboksen til abonnenten

Hendelse

UHF Konsumentregister

Oversikt over alle datakonsumenter som er blitt tildelt tilgang til ressurser.

Oversikten over konsumenters bruk av API fra datatilbydere er autoritativt for

  • hvilke OAuth2 scopes knytet til hvilke API som konsumenten har fått tilgang til

Oversikten over konsumenters bruk av notifikasjoner fra datatilbydere er autoritativt for

  • datakonsumentens abonnement for notifikasjoner

Publisert Meldingskø

Meldingskø som inneholder de meldingene publisert for en gitt abonnent av notifikasjoner om en gitt topic.

Publisert tynn notifikasjon

Notifikasjon med beskjed om hva som har skjedd og hvor man finner resultatet, dvs peker mot datagrunnlaget.

Meldingsformidler

Message broker

Når en meldingsfordler skiver en notifikasjon i meldingskø plasseres det i meldingskø hos alle abonnenter (i hver sin kø).

Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)