Delegere rettigheter til databehandler - UHF

Delegering av rettigheter til databehandler er det en konsument må gjøre for at en leverandør kan identifisere seg med sitt eget virksomhetssertifikat og opptre på vegne av konsumenten som er den som innehar behandlingsgrunnlaget for å innhente data.

Delegere rettigheter til databehandler - UHF image
Figure 1. Delegere rettigheter til databehandler - UHF
Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)
Table 1. Elementer i view for Delegere rettigheter til databehandler - UHF
Element Beskrivelse

Registering av representasjonsforhold

Tjeneste for å registrere et representasjonsforhold som gir leverandør mulighet til å opptre på vegne av konsument

Delegerbar ressurs

Dataobjekt som beskriver en ressurs, f.eks. et API, som det kan gis rettigheter til gjennom et representasjonsforhold.

Delegering av rettigheter til databehandler (leverandør)

Prosessen med å delegere rettigheter til databehandler/leverandør.

Registrere delegert tilgang

Prosessen med å delegere tilganger. I tilknytning til eOppslag vil formålet være å gi leverandør tilgang til å representere konsument overfor et API, men registreringen vil potensielt også kunne gjelde for andre områder.

Inngå avtale med leverandør

Prosessen med å inngå en avtale med leverandør. En slik avtale vil normalt være inngått tidligere og uavhengig av om man skal ta i bruk et nytt API. En tjenesteavtale med leverandør er en forutsetning for å kunne delegere en tilgang.

Delegere rettigheter til databehandler

Evnen til å delegere rettigheter til databehandler som utfører oppgaver på vegne av behandlingsansvarlig.

Samhandlingsaktør

Samlebetegnelse på roller som inngår i en samhandlingsprosess og samhandler med en annen samhandlingsaktør. Kan være en tilbyder, konsument, avsender, mottaker, leverandør etc.

Gå tilbake til standardvisning ved å klikke 'tilbake' (eller lukk dette vinduet om det er nytt)